Allmenne vilkår / kjøpsvilkår

Priser og betaling

Priser på varene er oppgitt inklusive moms/mva. I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms og ev. frakt.

Angrerett

Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefrisen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den. Hvis avtalen gjelder en vare som er laget på bestilling eller en vare som har blitt gitt personlig preg, begynner angrefristen å løpe den dagen dere har mottatt informasjon.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den. Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.

Garantier og service
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Leveranser

Leveransetided 2-4 dager. Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen.

Pakker som ikke hentes

For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 250,-

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav. Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.
Når dere benytter angreretten må dere, sende eller levere den tilbake til oss.

Angrerett

Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.